gp meeting room

Giải pháp Meeting room do Ademax xây dựng không đơn giản chỉ là sự kết hợp giữa các giải pháp Hội nghị truyền hình, hiển thị và âm thanh phòng họp. Mà là sự chọn lọc và tích hợp các giải pháp nhỏ lẻ nhằm tạo nên một giải pháp hoàn toàn mới, phù hợp với nhu cầu và đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp.

Ademax đã hỗ trợ cơ quan xây dựng giải pháp phòng họp thông minh với hệ thống Hội nghị truyền hình cho trên 30 điểm cùng hệ thống âm thanh phòng họp Fonestar – hệ thống âm thanh chất lượng cao từ Tây Ban Nha. Giải pháp này giúp cho việc họp đơn vị huyện uỷ các cấp trở nên đơn giản, tiện lợi và thông tin rõ ràng hơn.

0 Hotline Liên Hệ Go to top
0