Dịch vụ CSKH

Bảo trì thiết bị

Bảo trì thiết bị

Dịch vụ bảo trì do Ademax Service Center cung cấp nhằm mục tiêu giúp khách hàng tránh được những rủi ro hoặc lỗi của thiết bị trong thời gian sử dụng, đảm bảo việc sử dụng được liên tục và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.

57 - 11-05-2019, 4:51 pm
Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

57 - 30-05-2019, 3:32 pm
Cho thuê thiết bị

Cho thuê thiết bị

30 - 08-05-2019, 4:36 pm
Cho thuê phòng họp

Cho thuê phòng họp

25 - 08-05-2019, 4:36 pm
Gói dịch vụ gia tăng

Gói dịch vụ gia tăng

34 - 08-05-2019, 4:37 pm
0 Hotline Liên Hệ Go to top
0