Công nghệ - Sản phẩm

CAMERA GANZ - THIẾT BỊ GIẢI PHÁP AN NINH CHO CƠ QUAN CHÍNH PHỦ

CAMERA GANZ - THIẾT BỊ GIẢI PHÁP AN NINH CHO CƠ QUAN CHÍNH PHỦ

Để đảm bảo an ninh, duy trì an toàn công cộng và giám sát việc thực thi các nghị quyết, quy định, camera Ganz cung cấp cho các nhà lãnh đạo, chính quyền công cụ để giám sát từ xa, truy cập tức thời vào video trực tiếp và ghi lại cũng như tự động phát hiện các vấn đề sự cố góp phần nâng cao khả năng quản lý và giám sát an ninh hiệu quả. ..

9 - 31-05-2019, 9:56 am
1 2 Next
0 Hotline Liên Hệ Go to top
0