Thông báo bảo trì website

Kính gửi quý khách hàng
Ademax xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì hệ thống để nâng cấp website ademax.com.vn trong thời gian ngắn. Trong thời gian bảo trì, Quý Khách vui lòng truy cập vào địa chỉ: ademax.vn. Thành thực xin lỗi Quý Khách vì sự gián đoạn này! Sau thời gian bảo trì website sẽ hoạt động lại bình thường, kính mong Quý Khách thông cảm và vẫn song hành cùng ademax.com.vn.